Nr. doc.

Titlu Dispoziție

Dată Publicare

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

68  Convocarea Consiliului Local Călui în şedinţa ordinară din data de 31 MARTIE 2023 24.03.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
67  Constituire Comisie de recepţie la terminarea lucrărilor privind obiectivul de investiţii „împrejmuire cu gard din beton a 170 m a terenului înscris în C.F. Nr.50814 Călui” 23.03.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
7  Convocarea Consiliului Local Călui în şedinţa ordinară din data de 01 FEBRUARIE 2023 27.01.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
5  Recuperarea zilelor pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023 19.01.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
    2022      
180  Aprobarea alocării unei plaje de numere pentru anul 2022 în registrul de intrări-ieşiri al Primăriei Comunei Călui, destinate activităţii de stare civilă privind divorţul pe cale administrativă 30.12.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
166  Convocarea Consiliului Local Călui în şedinţa extraordinară din data de 22 DECEMBRIE 2022 16.12.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
153  Desemnarea responsabilului cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Călui şi aprobarea Planului de integritate al Primăriei comunei Călui pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025 06.12.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
92  Convocarea Consiliului Local Calui in sedinta extraordinara din data de 24 iunie 2022 20.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
89  Acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Calui, Judetul Olt 15.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
85  Acordare drept la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru Gradinita pentru luna Mai 2022 06.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
76  Incetare indemnizatie de insotitor pentru persoana cu handicap grav Vasile Elisabeta 03.05.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
55  Acordare drept la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru Gradinita pentru luna Martie 2022 01.04.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
51  Incetarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare doamnei Rotaru Mirela Aura angajat al primariei Calui in functia de arhivar-bibliotecar 31.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
50  Actualizarea Comisiei pentru receptia de bunuri si servicii achizitionate de Primaria Comunei Calui, judetul Olt 31.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
34  Actualizarea Comisiei Comunei Calui pentru "Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021" 02.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
32  Construire comisie de identificare, evaluare si constatare a stadiului fizic al cladirilor si terenurilor la nivelui Comunei Calui, judetul Olt 22.02.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
30  Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solizi si/sau petrolieri, precum si a suprimentului pentru energie electrica si pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru sezonul rece, perioada FEBRUARIE 2020-MARTIE 2022 21.02.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
28  Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solizi si/sau petrolieri, precum si a suprimentului pentru energie electrica si pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru sezonul rece, perioada FEBRUARIE 2020-MARTIE 2022 21.02.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
9  Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 20.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
8  Incetare venit minim garantat conform Legii 416/2001 20.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
6  Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 19.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
5  Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei 19.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
4  Acordare venit minim garantat conform Legii 416/2001 19.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
3  Aprobarea constituirii Unitatii de Implementare a proiectului "Imbunatatirea accesului la procesul de invatare in mediul online in cadrul unitatilor de invatamant de pe raza comunai Calui, judetul Olt", cod SMIS 149648 18.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
2  Convocarea Consiliului Local Calui in sedinta extraordinara de indata din data de 18 ianuarie 2022 17.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
           
176  Numirea in functia publica de executie a domnului Calina Marius, consilier achizitii publice 28.12.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Individual  Descarcă
175  Aprobarea alocarii unei plaje de numere pentru anul 2021 in registrul de intrari-iesiri al Primariei Calui, destinate activitatii de stare civila privind divortul pe cale administrativa 27.12.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  Descarcă
174  Acordare ajutor pentru incalzirea locuintei Decembrie 2021-Martie 2022  27.12.2021 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  Descarcă
173  Acordare drept la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru Gradinita pentru luna Decembrie 2021 21.12.2021 Sorin-Nicusor Rotaru  Individual Descarcă
172  Convocarea Consiliului local Călui in sedinta ordinara din data de 21 decembrie 2021 13.12.2021  Sorin-Nicusor Rotaru Normativ  Descarcă
171  Desemnarea reprezentantului, care se va face parte din comisia de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului

03.12.2021

Sorin-Nicusor Rotaru Individual Descarcă
170  Acordare drept la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru Gradinita pentru luna Noiembrie 2021 03.12.2021 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarcă
169  Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri, precum si a suplimentului pentru energia electrica si pentru combustibili solizi si/sau petrolieri pentru sezonul rece, perioada Noiembrie 2021 - Martie 2022 25.11.2021 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarcă