Nr. doc.

Titlul Proiectelor de Hotărârii

Data publicării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

9  Aprobarea devizului general al obiectivului de investitii "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Calui, judetul Olt" 07.02.2024 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
8  Alegerea presedintelui de Sedinta a Consiliului Local Calui, in perioada 01.2.2024-30.04.2024 07.02.2024 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
7  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA SI CANAL CALUI S.R.L. pentru anul 2024 07.02.2024 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
6  Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024 07.02.2024 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
    2024      
56  Aprobarea infiintarii a unui numar total de 2 (doua) posturi de asistenti personali pentru persoana cu handicap grav la nivelul Comunei Calui, pentru anul 2024, conform anexei nr.1 parte integranta din prezentul proiect de hotarare  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
55  ,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTUR/1 EDUCATIONALE DIN COMUNA CA.LUI,' JUDETUL OLT"-,$COALA GIMNAZIALA CALUI  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
54  Aprobarea majorarii salariilor personalului platit din fonduri publice, functionari publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Calui, judetul Olt si a actualizarii grilei de stabilire a salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice, functionari publici si personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Calui, Judetul Olt  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
53  Aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Comunei Calui si modificarea organigramei si a statului de functii 12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
52  Indexarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Calui, judetul Olt incepand cu anul 2024 cu rata inflatiei de 13,8%.  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
51  Majorarea taxei speciale de salubrizare in Comuna Calui si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2024  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
50  Aprobarea consumului lunar de carburant pentru
autoturismele/utilajele/utilajele agricole din dotarea Primariei Calui pentru anul 2024 
12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
49  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
48  Aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Calui, Judetul Olt pentru anul 2024 12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
47  Aprobarea cotizatiei Comunei Calui catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gemartaluiului" pentru anul 2024  12.12.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
40  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 11.09.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
39  Aprobarea Centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiectivele de investitii ,, MODERNIZAREA FANTANILOR PUBLICE DIN COMUNA CALUI, JUDETUL OLT " 11.09.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
38  Incheierea unui contract privind achizitia unei Cositori rotative 11.09.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
37  Incheierea unui contract privind achizitia de combustibil solid (lemne foe) pentru perioada de iarna in cantitate de 40 me  11.09.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
32  Aprobarea infiinfarii a unui numar total de 2 (doua) posturi de asistenfi personali pentru persoana cu handicap grav la nivelul Comunei Calui, pentru anul 2023 , conform anexei nr.1 parte integranta din prezentul proiect de hotarare 23.06.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
31  Incheierea unui contract privind achizitia unui numar de 35 lampi stradale  23.06.2023 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
    2023      
2  Mentinerea/modificarea retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar sau modificarea acesteia pentru anul scolar 2022-2023, in vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ  
1  Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A, in suma de 22000 lei 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ  
50  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
49  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
48  Incheierea unui contract privind achizitia de sort/balast pentru amenajarea strazilor: Campului, Gheorghe Dragomir, Invatator Jana Ciuca si Cretu Nicolae 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
47  Incheierea unui contract privind achizitia de combustibil solid (lemne foc) pentru perioada de iarna in cantitate de 28 mc 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
46  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
45  Revocarea HCL nr. 33/29.06.2021 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a doua spatii in suprafata totala de 34.30 mp in incinta Caminului Cultural Calui... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
44  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
43  Revocarea HCL nr.40/27.08.2021 privind incheierea a doua contracte de achizitie prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumlui taxe de salubrizare..... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
42  Revocarea HCL nr. 38/28.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
41   Aderarea Comunei Calui la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara "Valea Gemartaluiului" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
40   Incheierea a doua contracte privind achizitia de prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, pana la emiterea Ordinului de incepere a activitatii aferenta contractului de delegare din cadru proiectului.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
39   Aprobarea contului de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2021 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
38   Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela, domiciliata in comuna Calui 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
37   Propunerea incheierii unui contract privind achizitia de prestari servicii referitoare la verificarea, decolmatarea si denisiparea Putului nr. 3 din cadrul sistemului de alimentare cu apa al Comunei Calui, judetul Olt 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
36   Incheierea unui contract privind achizitia de lampi stradale 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
35   Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
34   Incheierea unui act aditional la Acordul de cooperare NR 5 / 31.03.2015 privind organizarea si exercitarea activitatii de AUDIT INTERN 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
33   Acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a 2 spatii in suprafata totala de 34.30 mp, in incinta caminului cultural Calui imobil situat in comuna Calui, strada Monumentul Eroilor nr. 1 Judetul olt, pe o perioada de 5 ani...... 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
32   Majorarea capitalului social al S.C. Apa si Canal Calui S.R.L 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
31   Aprobare cont de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni, la data de 31.03.2021 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
30   Indexarea impozitelor si taxelor locale la nivelui comunei Calui incepand cu anul 2022 cu rata inglatiei de 2.6% 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
29   Revocarea Hotarari Consiliului Local Calui numarul 20 din 19.04.2021 privind validarea in functia de consilier local a domnului Tudorache Marcel consilier supleant pe lista P.S.D. la pozitia 2 ca urmare a vacantei mandatului d-lui Tudorache Anton 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
21   Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 19.04.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ