Nr. doc.

Titlul Proiectelor de Hotărârii

Data publicării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

2  Mentinerea/modificarea retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar sau modificarea acesteia pentru anul scolar 2022-2023, in vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ  
1  Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A, in suma de 22000 lei 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ  
50  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
49  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
48  Incheierea unui contract privind achizitia de sort/balast pentru amenajarea strazilor: Campului, Gheorghe Dragomir, Invatator Jana Ciuca si Cretu Nicolae 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
47  Incheierea unui contract privind achizitia de combustibil solid (lemne foc) pentru perioada de iarna in cantitate de 28 mc 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
46  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
45  Revocarea HCL nr. 33/29.06.2021 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a doua spatii in suprafata totala de 34.30 mp in incinta Caminului Cultural Calui... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
44  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
43  Revocarea HCL nr.40/27.08.2021 privind incheierea a doua contracte de achizitie prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumlui taxe de salubrizare..... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
42  Revocarea HCL nr. 38/28.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ  
41   Aderarea Comunei Calui la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara "Valea Gemartaluiului" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
40   Incheierea a doua contracte privind achizitia de prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, pana la emiterea Ordinului de incepere a activitatii aferenta contractului de delegare din cadru proiectului.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
39   Aprobarea contului de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2021 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
38   Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela, domiciliata in comuna Calui 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
37   Propunerea incheierii unui contract privind achizitia de prestari servicii referitoare la verificarea, decolmatarea si denisiparea Putului nr. 3 din cadrul sistemului de alimentare cu apa al Comunei Calui, judetul Olt 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
36   Incheierea unui contract privind achizitia de lampi stradale 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
35   Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
34   Incheierea unui act aditional la Acordul de cooperare NR 5 / 31.03.2015 privind organizarea si exercitarea activitatii de AUDIT INTERN 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
33   Acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a 2 spatii in suprafata totala de 34.30 mp, in incinta caminului cultural Calui imobil situat in comuna Calui, strada Monumentul Eroilor nr. 1 Judetul olt, pe o perioada de 5 ani...... 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
32   Majorarea capitalului social al S.C. Apa si Canal Calui S.R.L 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
31   Aprobare cont de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni, la data de 31.03.2021 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
30   Indexarea impozitelor si taxelor locale la nivelui comunei Calui incepand cu anul 2022 cu rata inglatiei de 2.6% 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
29   Revocarea Hotarari Consiliului Local Calui numarul 20 din 19.04.2021 privind validarea in functia de consilier local a domnului Tudorache Marcel consilier supleant pe lista P.S.D. la pozitia 2 ca urmare a vacantei mandatului d-lui Tudorache Anton 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ   
21   Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 19.04.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ