Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

44  Instrumentarea proiectului privind modernizarea Cimintirului din Comuna Calui, Str. Monumentul Eroilor, Nr. 31 A, judetul Olt 22.07.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
43  Aprobarea stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol al comunei Calui, judetul Olt, pentru intreg anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere pana la completarea totala a datelor 22.07.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
42  Actualizarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Calui, Judetul Olt pentru anul 2022 22.07.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
41  Rectificarea bugetului local e venituri si cheltuieli 22.07.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
40  Imprejmuirea cu gard din beton a 170 m a terenului inscris in C.F. Nr. 50814 Calui si a incheierii unui contract privind achizitia de prestari servicii pentru executia si montarea gardului format din placi si stalpi din beton 24.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
38  Renovarea energetica moderata a imobilului cu destinatia si denumirea de Dispensar Medical Uman situat in mediul rural in Sat Gura Caluiu, Comuna Calui, Str, Fratii Buzesti, Nr. 133, Judetul Olt 10.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
37  Declararea ca fiind bunuri de uz si interes public local al U.A.T. Calui a unor imobile, situate in intravilanul Comunei Calui, Judetul Olt 10.06.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
35  Aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03.2022 27.05.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
28  Reanalizarea Hotararii Consiliului Local Calui nr. 9/28.01.2022 referitoare la aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului Comunei Calui si modificarea organigramei si a statului de functii 08.04.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
27  Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului Local al Comunei Calui, Judetul Olt 18.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
26  Incheierea unui contract privind achizitia de prestari servicii pentru identificarea, masurarea, descrierea, inregistrarea imobilelor in planul cadastral si in cartea funciara, apartinand domeniului public si privat al Comunei Calui 18.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
25  Actualizarea organigramei S.C. APA SI CANAL CALUI S.R.L.       Descarca
22  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 18.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
18  Aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismele/utilajele/utilajele agricole din dotarea Primariei Calui pentru anul 2022 01.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
16  Incheierea unui contract privind achizitia de lampi stradale 01.03.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
14  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA SI CANAL CALUI S.R.L. pentru anul 2022 11.02.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
12  Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 11.02.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
11  Reanalizare Anexa Nr. 1 la HCL nr. 58 / 21.12.2021 28.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
10  Privind instituirea taxei speciale de salubrizare in Comuna Calui si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare 21.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarca
2  Mentinerea/modificarea retelei scolare pentru invatamantul preuniversitar sau modificarea acesteia pentru anul scolar 2022-2023, in vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarcă
1  Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A, in suma de 22000 lei 06.01.2022 Sorin-Nicusor Rotaru Normativ Descarcă
           
50  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Modernizare drumuri de interes local in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021 Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
49  Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimat pentru depunerea in cadrul P.N.I. "Angel Saligny" a investitiei "Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Calui, judetul Olt" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
48  Incheierea unui contract privind achizitia de sort/balast pentru amenajarea strazilor: Campului, Gheorghe Dragomir, Invatator Jana Ciuca si Cretu Nicolae 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
47  Incheierea unui contract privind achizitia de combustibil solid (lemne foc) pentru perioada de iarna in cantitate de 28 mc 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
46  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
45  Revocarea HCL nr. 33/29.06.2021 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a doua spatii in suprafata totala de 34.30 mp in incinta Caminului Cultural Calui... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
44  Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
43  Revocarea HCL nr.40/27.08.2021 privind incheierea a doua contracte de achizitie prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumlui taxe de salubrizare..... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
42  Revocarea HCL nr. 38/28.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru  Normativ Descarca
41   Aderarea Comunei Calui la Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitara "Valea Gemartaluiului" 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
40   Incheierea a doua contracte privind achizitia de prestari servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, pana la emiterea Ordinului de incepere a activitatii aferenta contractului de delegare din cadru proiectului.... 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
39   Aprobarea contului de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2021 27.10.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
38   Acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Luca Daniela, domiciliata in comuna Calui 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
37   Propunerea incheierii unui contract privind achizitia de prestari servicii referitoare la verificarea, decolmatarea si denisiparea Putului nr. 3 din cadrul sistemului de alimentare cu apa al Comunei Calui, judetul Olt 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
36   Incheierea unui contract privind achizitia de lampi stradale 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
35   Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 28.07.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
34   Incheierea unui act aditional la Acordul de cooperare NR 5 / 31.03.2015 privind organizarea si exercitarea activitatii de AUDIT INTERN 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
33   Acordarea dreptului de folosinta gratuita, asupra a 2 spatii in suprafata totala de 34.30 mp, in incinta caminului cultural Calui imobil situat in comuna Calui, strada Monumentul Eroilor nr. 1 Judetul olt, pe o perioada de 5 ani...... 29.06.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
32   Majorarea capitalului social al S.C. Apa si Canal Calui S.R.L 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
31   Aprobare cont de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni, la data de 31.03.2021 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca
30   Indexarea impozitelor si taxelor locale la nivelui comunei Calui incepand cu anul 2022 cu rata inglatiei de 2.6% 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
29   Revocarea Hotarari Consiliului Local Calui numarul 20 din 19.04.2021 privind validarea in functia de consilier local a domnului Tudorache Marcel consilier supleant pe lista P.S.D. la pozitia 2 ca urmare a vacantei mandatului d-lui Tudorache Anton 28.05.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca 
21   Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 19.04.2021  Sorin-Nicusor Rotaru   Normativ  Descarca