Suprafaţa comunei Călui, cu cele două sate: Călui şi Gura Călui, este de 2630 ha, din care teren agricol 1001 ha (arabil, vii, livezi, păşune, fâneţe), 1540 ha pădure, 24 ha luciu de apă, precum şi un număr de 18 drumuri.
Artera principală, D.J. 643, care străbate axial comuna Călui pe direcţia Balş, judeţul Olt - Bălceşti, judeţul Vâlcea, este orientată pe direcţia sud-nord, iar reţeaua de drumuri din comuna noastră însumează 17 km.

Dotarea comunei din punct de vedere al infrastructurii este reprezentată de: alimentare cu energie electrică în proporţie de peste 99%, proiect privind alimentare cu apă potabilă, proiect privind canalizarea, proiect privind acoperirea cu un covor asfaltic a drumului spre Mănăstirea Călui (DC 9), televiziune prin cablu în proporţie de 80%.
Încă de la apariţia ei, şcoala, instituţie cu destinaţie specială pentru instrucţia şi educaţia copiilor, a avut din totdeauna un caracter de clasă şi tipurile de educaţie au fost diferite după tipul şi modul de organizare al societăţii în care se nasc şi-şi duc viaţa. 


Localitatea Călui cuprinde ca infrastructură şcolară:

  • Şcoala cu clasele I-VIII Călui, precum şi două grădiniţe: grădiniţa Călui şi grădiniţa Gura Călui, toate cu program normal. Şcoala Călui a funcţionat până în anul 1976 în actualul sediu al primăriei când se dă în folosinţă un local nou, modern;
  • Şcoala cu clasele I-VIII Gura Călui, care a funcţionat până anul 2008.

Şcolile din comuna noastră au fost dotate pentru copiii noştri, în număr de 210, cu numeroase facilităţi: cabinete, laboratoare, teren de sport, centrală termică, bibliotecă şcolară (înfiinţată încă din anul 1906 de către domnul Nicolae Popescu Ceauşeanu care a făcut o primă donaţie de peste 50 volume); în zilele noastre fondul de carte a depăşit 4100 de volume, iar numărul fişelor de cititori (elevi) peste 160.