Reţeaua de străzi însumează 41 de artere, în lungime de 17 km, după cum urmează:
• DJ 643 pe o lungime de 5 km (Balş-Iancu Jianu spre Bălceşti, judeţul Vâlcea);
• DC 9 pe o lungime de 3 km ce leagă centrul comunei Călui de Sf. Mănăstire Călui;
• DC 9 B pe o lungime de 2 km ce leagă centrul comunei Călui de fostul C.A.P. Călui.
• 38 uliţe săteşti în lungime totală de 8 km.