Comuna Călui este străbătută de pârâul Căluieţ pe o lungime de 6 km., în simetria reliefului predominând relieful de deal şi câmpie. Din punct de vedere al reliefului face parte din Podişul Tesluiului, parte integrantă a Piemontului Olteţului care la rândul său face parte din Podişul Getic, iar zona joasă face parte din Lunca Olteţului.

Vânturile dominante sunt cele de est şi de vest, crivăţul aducând valuri de zăpadă şi frig iarna, iar vara se comportă ca un vânt umed. Vântul de vest (austrul) se resimte mai ales în lunile calde din timpul verii şi este un vânt secetos. Băltăreţul este un vânt mai puţin frecvent şi bate din sud, sud-vest, comportându-se ca un vânt umed.

101_0491
101_0490
100_9602
100_9603
previous arrow
next arrow
101_0491
101_0490
100_9602
100_9603
previous arrow
next arrow

Varietatea reliefului precum şi o climă temperat continentală cu slabe influenţe mediteraneene a determinat existenţa unei vegetaţii bogate şi a unui însemnat număr de animale şi păsări: păduri de cer şi gârniţă, subarboret format din porumbar şi păducel precum şi specii lemnoase ca salcia, răchita şi plopul. Pe versanţi se întâlnesc exemplare rare de stejar. Vegetaţia erbacee este reprezentată prin păiuşi, fragi, trifoi, specii de negara, pir crestat precum şi stânjenel, stuf, rogoz, răchită în Lunca Olteţului.