Pe teritoriul comunei Călui clima este de tip temperat-continentală, cu slabe influenţe mediteraneeene, datorită valurilor de aer uscat care determină ierni aspre şi veri uscate. Toamna se caracterizează, în general, prin scăderea temperaturii cu 30-40 C în luna septembrie în raport cu luna august. Temperatura medie anuală variază între 100-110 C.
Precipitaţiile atmosferice prezintă aceeaşi influenţă continentală ca şi temperaturile, ele căzând mai ales sub formă de ploi, cantitatea medie anuală fiind cuprinsă între 500-550 mm.

Din punct de vedere al mişcărilor atmosferice, comuna noastră reprezintă o zonă de interferenţă între partea estică şi cea vestică a Câmpiei Române, vânturile clasificându-se după cum urmează:

• Crivăţul - vânt dominant din partea de est-nord-est, generator de viscole iarna, ploi primăvara si secetă vara;
• Austrul - vânt secetos, dominant din partea de est-sud-est;
• Băltăreţu-vânt ce aduce ploaie, dominant din partea de sud-vest.

Viteza medie a vânturilor este de 5m/s, regimul eolian influenţând direct pierderile de apă prin evaporare, accentuând deficitul de umiditate din sol.
Ca fenomene meteorologice extreme, s-au înregistrat furtuni de mare intensitate şi de durată scurtă.